Mario

Amygdalectomie

20 augustus 1970
 
Mario Huvaere
Geboren op 7 november 1962 en opgegroeid in een arbeidersgezin.
Gehuwd met Maria D’Ooghe.

Mijn prille kinderjaren verliepen zoals van de meeste kinderen op één verschil na : « Ik was vaak ziek. » In de grote vakantie van 1970 besloten mijn ouders op aanraden van onze huisarts mij te laten opnemen in het ziekenhuis voor een amygdalectomie (het wegnemen van de amandelen).

20 augustus 1970 werd ik geopereerd. De operatie verliep perfect. Na het ontwaken werd er nogmaals in mijn keel gekeken en kreeg toestemming om naar huis gebracht te worden. Echter binnen de vijf minuten nadat de dokter de toestemming gaf te mogen vertrekken begon ik bloed over te geven. Grote paniek in de kamer. Mijn ma snelde de kamer uit roepende om hulp. Onmiddellijk werd ik omringd door tal van verpleegkundigen. Nadat ik vijf nierbekkentjes bloed had overgegeven verloor ik mijn bewustzijn. Een eerste tegenvaller.

Men bracht mij terug naar de operatiezaal waar mij een tweede tegenvaller stond te wachten. Er was namelijk géén bloed van mijn bloedtype voorradig. Er werd druk gezocht naar een plaats waar bloed voor mij kon worden gehaald en iemand werd onder grote urgentie op weg gestuurd. Terwijl iedereen aan het wachten was op dat bloed begon ongemerkt een derde tegenvaller op gang te komen. Te weinig bloed staat gelijk aan te weinig zuurstof met als gevolg een hersenbeschadiging. Toen het bloed werd toegediend dacht men de noodsituatie onder controle te hebben. Alles ’leek’ in orde tot de volgende dag. Mijn lichaam begon beetje bij beetje samen te trekken. Dit ging gepaard met verscheurende pijnen. Het resultaat was dat mijn lichaam helemaal vervormd en misvormd werd. Om het verhaal helemaal compleet te maken trad er totale verlamming op en werd mijn lichaam een levende plant. Ik kon niet meer bewegen, niet meer eten noch spreken. Ik kon alleen nog reageren door met mijn ogen te knipperen. Na enkele weken, toen alleen de dood mij nog te wachten stond werd mjjn pa heel boos en drong erop aan mij over te plaatsen naar het UZ-Leuven. Daar werd ik opgewacht door voor mij ontelbare proffessors. Daar hebben zij mij in leven gehouden en stabiel gekregen.

Toen begon voor mij een tijd van jarenlange pijnlijke revalidatie. Niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel. Mijn leven en toekomst waren verwoest zonder kans op beterschap of herstel totdat………. ik een levendige ontmoeting had door Gods Geest met onze Vader en met Zijn liefhebbende Zoon Jezus Christus.

Na enkele weken geconfronteerd te zijn geweest met het evangelie van Jezus Christus besloot ik mijn leven in Gods handen over te geven en te geloven dat Hij voor mij wilde zorgen. Merkwaardig genoeg kwam die beslissing rond 20 augustus 1980, 10 jaar na mijn amygdalectomie. Mijn leven werd doorstroomd en overspoeld met vrede, vreugde en tevredenheid. Jezus was in mijn leven gekomen en heeft mijn leven waardig gemaakt. Door te leven met Jezus is mijn leven opengebloeid. Mijn lichaam heeft al verschillende momenten van herstel beleefd. Mijn resterende huidige problemen worden opgeslorpt in het gelukzalig gevoel van het samen leven met Jezus. Is mijn leven nu perfect ? Volsterkt niet ! Maar nu kan ik wel genieten van het leven. Zelfs temidden van mijn beperkingen word ik keer op keer verbaasd over datgene wat de Heer steeds weer voor mij doet. Eén van de mooiste en voor mij ondenkbare dingen die de Heer voor mij gedaan heeft gebeurde in augustus 1988 (weer augustus). Toen mocht ik in het huwelijk treden met een schat van een vrouw. Ons leven werd verrijkt met kinderen en kleinkinderen en ik voel mij een fiere waardevolle opa. 

Mijn leven met Jezus heeft niet alleen mijzelf van de ene wonderbare verbazing in de andere gebracht maar God zelf heeft doorheen mijn leven reeds vele anderen verbaasd. Hoe dan ook, een leven zonder Jezus is voor mij ondenkbaar. En als Jezus mijn leven zo kan veranderen, zo kan verbeteren, zo kan verheugen, dan weet ik dat ook Hij aan u een stukje paradijs op deze aarde kan en wil geven. 

Moge u, net zoals ik zovele jaren geleden, een levendige ontmoeting hebben met Jezus de Heer van ons leven !
Moge God u zegenen !
 

 

Created By. Josiah Soetaert - Powered by Eazystore.eu